Državno otvoreno lovište VI/2 „Đurđevačka bilogora“

Udruga gospodari državnim otvorenim lovištem VI/2 „Đurđevačka bilogora“ površine 4379 ha.

Lovište “Đurđevačka bilogora” jedino je od najboljih staništa za jelensku divljač i divlju svinju u Hrvatskoj. Dokaz kvalitete jelenske divljači koja obitava na ovim prostorima je i odstrel kapitalnih grla preko 220 CIC točaka. Na području lovišta ima puno vodotoka te su samim time povoljni uvijeti za lov i uzgoj jelena običnog, srnu običnu i divlje svinje tijekom cijele godine, kao i fazana, zeca te posebno šljuke.


FOTOGALERIJA

Lovacka Udruga Ferdinand Lov Galerija Pocetna 1
Lovacka Udruga Ferdinand Lov Galerija Pocetna 2
Lovacka Udruga Ferdinand Lov Galerija Pocetna 3
Lovacka Udruga Ferdinand Lov Galerija Pocetna 4
Lovacka Udruga Ferdinand Lov Galerija Pocetna 5
Lovacka Udruga Ferdinand Lov Galerija Pocetna 6
Lovacka Udruga Ferdinand Lov Galerija Pocetna 7
Lovacka Udruga Ferdinand Lov Galerija Pocetna 8
Lovacka Udruga Ferdinand Lov Galerija Pocetna 9
Lovacka Udruga Ferdinand Lov Galerija Pocetna 10
Lovacka Udruga Ferdinand Lov Galerija Pocetna 11
Lovacka Udruga Ferdinand Lov Galerija Pocetna 13