LOVIŠTE

Udruga gospodari državnim otvorenim lovištem VI/2 „Đurđevačka bilogora“ površine 4379 ha.

Državno otvoreno lovište broj VI/2 Đurđevačka Bilogora je lovište brežuljkastog tipa, odnosno na prijelazu nizinskog i brdskog tipa lovišta. Lovište se nalazi u Koprivničko - križevačkoj županiji i manjim dijelom u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji. Lovište se nalazi 100 km ( 50 minuta vožnje autom ) od Zračne luke - Zagreb, te 70 km od grada Varaždina, između Bjelovara i Đurđevca u mjestu Hampovica.

Lovište “Đurđevačka bilogora” jedino je od najboljih staništa za jelensku divljač i divlju svinju u Hrvatskoj. Dokaz kvalitete jelenske divljači koja obitava na ovim prostorima je i odstrel kapitalnih grla preko 220 CIC točaka. Na području lovišta ima puno vodotoka te su samim time povoljni uvijeti za lov i uzgoj jelena običnog, srnu običnu i divlje svinje tijekom cijele godine, kao i fazana, zeca te posebno šljuke.

Lovište je prekriveno šumom u 80 % svoje veličine i to grab, hrast, bukva i lipa dok ostalih 20% čine polja i livade.

PODACI O LOVIŠTU
Broj lovišta:VI/2
Naziv:ĐURĐEVAČKA BILOGORA
Županija:Koprivničko-križevačka
Tip lovišta:otvoreno
Broj ugovora:469
Ovlaštenik prava lova:
LU FERDINAND LOV
Međašna 45a
48350 Đurđevac
Glavne vrste divljači:
jelen obični
srna obična
svinja divlja
Površina lovišta:4379,00 ha
Karta lovišta:Preuzmi kartu lovišta