LOV PRIGONOM NA DIVLJU SVINJU U LOVIŠTU ĐURĐEVAČKA BILOGORA

Lov za pamćenje u bilogorskom  Lovištu VI/2 Đurdevačka bilogora kojom gospodari LU Ferdinad iz Samobora, prošli vikend je bio jedan od uspješnih lovova, istaknimo odstrjeljena su i 4 visoko trofejna vepra.

Kao i uvijek odlična organizacija lova pružila je učesnicima lova maksimalnu sigurnost i uživanje u prekrasnom jesenskom lovu i druženju lovaca.

LU FERDINAND LOV osnovana je 2012.god. u Samoboru. 

Udruga gospodari državnim otvorenim lovištem VI/2 „Đurđevačka bilogora“ površine 4379 ha.

Državno otvoreno lovište broj VI/2 Đurđevačka Bilogora je lovište brežuljkastog tipa, odnosno na prijelazu nizinskog i brdskog tipa lovišta. Lovište se nalazi u Koprivničko – križevačkoj županiji i manjim dijelom u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji. Lovište se nalazi 100 km ( 50 minuta vožnje autom ) od Zračne luke – Zagreb, te 70 km od grada Varaždina, između Bjelovara i Đurđevca u mjestu Hampovica. 

Lovište “Đurđevačka bilogora” jedino je od najboljih staništa za jelensku divljač i divlju svinju u Hrvatskoj. Dokaz kvalitete jelenske divljači koja obitava na ovim prostorima je i odstrel kapitalnih grla preko 220 CIC točaka. Na području lovišta ima puno vodotoka te su samim time povoljni uvijeti za lov i uzgoj jelena običnog, srnu običnu i divlje svinje tijekom cijele godine, kao i fazana, zeca te posebno šljuke. Lovište je prekriveno šumom u 80 % svoje veličine i to grab, hrast, bukva i lipa dok ostalih 20% čine polja i livade.

 

Click to enlarge image svinje.png